Projectes

Instal.lacions merchán

 • 11-10-2019. Canvi derivació individual d'aigua.

  Canvi derivació individual d'aigua. 

  Segons comenta el client ha trobat un que una part de la paret s'ha aixecat, per haver que passa agafa escarpa i cisell. Comença a cops amb compte amb el cisell i escarpa, observant que hi ha una derivació que està molt rovellada, amb la qual cosa se suposa que hi hagut algun petita fuita d'aigua, tot i que ara aquesta sec.

  Atès que l'estat de la derivació dóna molt a desitjar que en un futur no vagi a més es procedeix a la seva preparació.

  Atès que volem fer el menor desperfecte al jardí, es procedeix a realitzar la nova derivació però sense encastar per terra, es fa mitjançant grapes per la paret.

  Estat instal·lació comptador aigua, abans del canvi.

  Estat instal·lació comptador aigua, desprès del canvi.

  Estat de la derivació actual, la qual aquesta més que rovellada.

  Instal·lació adaptador de canyeria de ferro a 3/4" per a connectar un enllaç a canonada multicapa.

   

  Traçat per on anirà la nova derivació individual.

   

  Començant a realitzar la nova derivació d'aigua.

  Traçat de la nova derivació individual d'aigua.

  Punt per on entrarà la nova derivació al comptador d'aigua. 

  Traçat de la canonada que alimentarà l'aixeta de jardí.

  Canonada d'entrada per la seva connexió comptador d'aigua. 

  Connexionat de les canonades noves a les antigues de ferro (alimentació del pis) i coure (lavabo del garatge). La derivació en "T" és per alimentar una aixeta de jardí per la mànega de reg. 

   

  Desprès de comprovar que no hi ha cap fuita de aigua i que tot funciona correctament donem, per acavada la feina realitzada. 

   


    Tornar