Projectes

Instal.lacions merchán

 • 18-03-2021. Reparació presa R-TV/SAT.

  Tv no funciona, sense senyal.

  Ens comenta el propietari que se li va donar, un cop sense voler a l'retirar el moble a el cable d'antena i aquest es va trencar. Observant el comentat observo que la presa té trencat el connector associat a R-TV i que dins ha quedat el connector enganxat sense possibilitat de treure-ho.

  Amb la qual cosa l'única solució és canviar la base TV-FM i segons ens comenta que no hi ha satèl·lit en la comunitat, aquesta és canviada posa una R-TV / SAT perquè compleixi amb la normativa.

  Encara que tenint en compte la construcció de l'edifici que és de l'any 2001 hauria de tenir senyal de satèl·lit a la presa, encara que no ho comprovo.

  Presa d'antena actual (en la qual es observar al connector dret el tros de l'connector incrustat sense possibilitat de treure-ho, o si es pot treure de danyar la base)

   

  Caixetí sense presa de TV avariada instal·lada.

   

  Caixetí amb presa de R-TV/SAT nova instal·lada.

   

  Comprovació de paràmetres després d'instal·lar presa R-TV/SAT nova.

   

  Presa R-TV/SAT amb el embellidor instal·lat.

   

  Després de realitzar les comprovacions oportunes i que els paràmetres són els correctes donem per finalitzada la reparació.


    Tornar