Projectes

Instal.lacions merchán

 • 04-10-2019. Realització instal·lació elèctrica caseta agrícola.

  Cablejat caixa general protecció, caixa protecció mesura, presa de terra i realització instal·lació elèctrica interior caseta finca agrícola.

  Es procedeix a realitzar el cablejat de la CPM (Caixa Protecció i Mesura), CGP (Caixa General Protecció) i instal·lació interior caseta finca agrícola. La instal·lació elèctrica de la caseta finca agrícola, és vista (instal·lació sobre la paret).

  La CPM, CGP i la piqueta per a la presa de terra, han estat instal·lades pel paleta prèviament. Després cablejar aquestes dues caixes i cablejar la toma de terra a la piqueta, procedim a realitzar la instal·lació interior.

  En la instal·lació elèctrica interior realitzarem a instal·lar la caixa de seccionament de la presa de terra, la caixa de distribució (caixa amb els interruptors automàtics i altres mecanismes de seguretat per a la instal·lació interior) que es va muntar el un treball realitzat en el talelr per avançar feina el dia 28-08-2019 i instal·lació dels tubs de canalització del cablejat elèctric i els mecanismes.

  Caixa CGP i CPM sense cablejar instal·lades pel paleta.

  Caixa CGP sense cablejar, la caixa CPM és similar a aquesta.

  Caixa CGP i CPM cablejades, les 2 es cablejen de la mateixa forma.

   

  Instal·lació caixa seccionament presa de terra i el seu cablejat.

    

  Caixa distribució cablejada amb cable instal·lat d'alimentació a la bomba d'aigua, cablejat derivació individual i cablejat de presa de terra.

  Començant a realitzar la instal·lació elèctrica vista.

   

   

  Realitzant cablejat elèctric.

   

  Instal·lació elèctrica realitzada completament. (La foto dels mecanismes, està extreta d'una feina anterior). 


    Tornar