Projectes

Instal.lacions merchán

 • 12-09-2019. Comprovació funcionament quadre elèctric bomba d'aigua submergible. En taller.

  Comprovació quadre elèctric control bomba submergible d'aigua de pou amb sondes de nivell per al pou i el dipòsit.

  Anem a procedir al cablejat d'un quadre de control per a la bomba submergible en un pou d'aigua, per al seu posterior muntatge final a la finca agrícola.

  El quadre elèctric disposa de control per pou i dipòsit, amb la qual cosa es controla l'ompliment del dipòsit i el buidatge del pou. Amb la qual cosa té doble funció, en el nostre cas si el dipòsit es buida posa en marxa la bomba per omplir-lo, un cop ple el dipòsit per al funcionament d'aquesta i el torna a posar en marxa quan es buida. I quan el pou es buida d'aigua per al funcionament de la bomba perquè no es cremi, ja que l'aigua que passa per ella refrigera la bomba i quan torna haver-hi aigua aquesta es torna a posar en funcionament.

  El mateix quadre de control disposa d'un relé tèrmic, de protecció, que actua en cas que el consum que es a regulat en el dispositiu és superior desconnectant el funcionament de la bomba d'aigua submergible. El rearmament d'aquest dispositiu és manual. L'actuació d'aquest dispositiu sol ser perquè el motor està bloquejat, algun debanament del bobinat que està cremat ... etc.

  Quadre de control per la part exterior.

   

  Començant a cablejar quadre elèctric control de la bomba submergible.

   

  Cablejat total del quadre elèctric de control de la bomba submergible i vista de la part interior d'aquest.

   

  Galledes d'aigua que simulen el dipòsit i pou d'aigua. El cub de blau fosca (dipòsit d'aigua i el blau clar pou d'aigua).

   

  Cub d'aigua que simula el dipòsit d'aigua amb sondes de nivell.

   

  Cub d'aigua que simula el pou d'aigua amb sondes de nivell.

   

  Bombeta de color verd, indica el funcionament de la bomba d'aigua submergible.

   

  Indicador de funcionament bomba d'aigua (llum verda) i indicador d'actuació la protecció tèrmica del motor (llum vermella) en el quadre de control.

    


    Tornar