Projectes

Instal.lacions merchán

 • 22-08-2019. Canvi interruptor automàtic diferencial

  Sense llum, quan hi ha tempesta elèctrica de gran intensitat.

  Segons comenta la propietària de l'habitatge, quan hi ha tempesta elèctrica de gran intensitat, es queda sense subministrament elèctric i sempre quan es queda sense subministrament li ha saltat l'interruptor diferencial. Cosa que vol esmenar.

  Se li comenta que aquest tipus d'interruptor diferencial que té instal·lat actualment, ja és propens que es dispari i desconnecti la instal·lació elèctrica en cas de tempesta elèctrica de gran intensitat. Se li comenta que l'única solució és canviar-lo per un dels actuals que no propensos a aquesta fallada.

  Explicat això, accepta fer el canvi. En el mateix procediment es canvia el cablejat d'interconnexió entre els diferents interruptors del quadre elèctric, ja que no està ben realitzat i per la seva connexió sigui perfecta s'utilitzen terminals de punta buida.

  Ja que a l'entrada d'alimentació a cada interruptor automàtic cal mantenir la mateixa secció de cable que a l'entrada de la línia individual, sempre es redueix secció a la sortida de l'interruptor automàtic.

  Estat quadre elèctric actual.

   

  Estat quadre elèctric sense el diferencial.

   

  Estat actual amb l'interruptor diferencial canviat.

   

  Una veus realitzat el treball, comprovat que tot funciona correctament es tapa el quadre elèctric, es posa la tapa en el quadre elèctric i es dóna per finalitzat el treball. 


    Tornar