Projectes

Instal.lacions merchán

 • 08-01-2019. Instal·lació relé per la posada en marxa extractor escalfador d'aigua.

  Instal·lació de relé. Aixó es a conseqüencia de la instal·lació 2 setamanes abans, d'un escalfador d'aigua COB-5 COINTRA i que el tir natural d'extracció dels gasos de combustió i l'aire calent era insuficient es va instal·lar un Kit forçat d'extracció, ja que actuava la protecció fent que l'escalfado es pari, encara que l sortida de fums està ven feta i de la mida que diu el fabricant en el manual d'instal·lacó. Aquesta seguretat no s'ha d'anul·lar mai. (Veure fotografia)

  Protecció que no s'ha d'anul·lar mai, puentejant el cablejat.

  Es procedeix a instal·lar un relé, perquè actuï sobre el kit d'extracció d'un escalfador d'aigua. Ja que l'interruptor termostàtic que porta el kit, el client té por de que no  actuï a temps i hagi actuat el termòstat de seguretat del tir i aquest hagi fet que aturi el funcionament de l'escalfador, deixant d'escalfar l'aigua i aquesta comenci a sortir freda. El relé és simplement un interruptor activat a través d'un electroiman. 

  Donat que l'escalfador no té flama pilot i aquesta s'encen quan es obre l'aixeta de l'aigua calenta, el mòdul que controla la posada en marxa i funcionament, funaciona a 3 volt en continua (2 piles de 1.5 volts). Ho aprofito per fer funcionar l'extractor, ho faig a tavés d'un relé amb una bobina alimentda de 3 volts en continua, treient el voltatge de l'interruptor d'aquest mòdul. 

  Per procedir a la seva instal·lació, anul·lo l'interruptor termostàtic del kit d'extracció de fums i en el seu lloc connecto el dispositiu. 

  Aquest dispositiu el connecto, de tal manera que quan s’engegi el escalfador d’aigua amb el corresponent comandament, aquest tanca el contacte i posa en funcionament l'extractor perquè afavoreixi la sortida de l'aire calent. 

  Kit anul·lat.

  Instal·lació interruptor provisional per la posada en marxa de l’extractor.

   

  Instal·lació actual sense el relé. L'eix de l'esquerra, és el que actua sobre un microinterruptor (mecanisme de color negre i forma rectangular), el qual alimneta la placa de control, d'aquí es on s'agafat el positiu i el negatiu s'agafat del mateix portapiles per alimentar el relé.

   

  Instal·lació del relé. Mecanisme protegit amb cinta aïllant sobre el portapiles. 

  Després de varies comprovacions amb funcionament correcte, és don el treball realitzat per finalitzat.


    Tornar