Projectes

Instal.lacions merchán

 • 17-12.2018. Canvi mecanismes elèctrics en habitatge

  Canvi mecanismes elèctrics en habitatge. 

  Es procedeix a canviar de forma parcial, els mecanismes elèctrics de l'habitatge. Ja que com ens comenta la propietària de l'habitatge hi ha alguns trencats, alguns despenjats de la seva ubicació i d'altres que només hi ha el mecanisme. També ens comenta que a les habitacions segons d'on s'apagui la llum no es pot encendre amb el mecanisme que hi ha a l'entrada.

  Això últim ens dóna a entendre que hi ha algun cable que està mal connectat en algun commutador o commutador d'encreuament.

  Atès que cal canviar-los, procedim també a revisar tot el connexionat en els mecanismes de les habitacions relacionats amb l'encesa de les llums. Procedint a la seva canvi i revisió observem que en els mecanismes de la capçalera del llit hi ha uns cables mal connectats, amb la qual cosa procedim a la seva correcta connexió. Un cop realitzat la correcta connexió del cablejat tot el sistema d'encesa de les llums funciona correctament, encenent i apagant des de qualsevol mecanisme tipus commutador o commutador d'encreuament.

  En la mateixa intervenció es procedeix a canviar la lluminària de la cuina que no funciona, aquesta és tipus fluorescent. Aquesta es canvia per una regleta de 2 fluorescents tipus LED.

  Un cop, realitzat tot, anem posant bombetes on no n'hi han per comprovar que tot funciona correctament i ens trobem que dos llums de l'últim tram d'escala no funcionen, en aquest cas ens trobem un grup de 2 commutadors dels quals el que correspon al tram d'escala està defectuós, un cop canviat tot funciona correctament .

  Mecanismes actuals en habitatge.

   

  Mecanismes canviats en habitatge.


    Tornar