Projectes

Instal.lacions merchán

 • 05-11-2018- Instal·lació endoll intel·lgent Wi-Fi.

  Instal·lació endoll intel·ligent Wi-Fi 

  Es procedeix a la instal·lació d'aquest dispositiu perquè el propietari de l'habitatge pugui posar en marxa la calefacció en la seva segona residència en el període hivernal, abans que arribi a aquesta i la pugui trobar calefactada, a l'arribar. Això sí, abans s'ha de deixar el termòstat ambient a 20º C, durant tota l'època hinvernal.

  Atès que té Internet a través d'un router 4G compartint donats del mòbil, es pot procedir a la seva instal·lació.

  La configuració d'aquest dispositiu, és molt fàcil, ràpida a través de l'aplicació de mòbil està realitzada en 5 minuts. L'únic inconvenient, és que per fer la configuració del dispositiu amb l'aplicació, el mòbil ha d'estar connectat a la mateixa xarxa Wi-Fi amb la qual s'ha de connectar l'endoll intel·ligent Wi-Fi.

  Seguim els escassos cinc passos que cal seguir amb l'aplicació i ja tenim a punt la configuració del dispositiu i ja el podem utilitzar.

  Captura de la pantalla del mòbil, amb el primer pas a seguir.

  Captura de pantalla del mòbil, amb el dispositiu en stand by.

   Captura pantalla del mòbil, amb dispositiu funcionat. 

  Endoll intel·ligent connectat a l'endoll en estat de stand by, la llum verda (la típica del Wi-Fi) indica que està connectat a la xarxa.

  Endoll intel·ligent connectat a l'endoll en estat de funcionament, la llum verda (la típica del Wi-Fi) indica que està connectat a la xarxa i la típica icona dels dispositius per encendre també està en verd. 

  Després de tot el realitzat es don el treball per finalitzat.


    Tornar