Projectes

Instal.lacions merchán

 • 17-02-2018. Esmena de defectes elèctrics desprès d'inspecció indústria (2)

  Seguim per substituir les caixes d'endolls obsoletes, d'aquestes hi ha 3, però d'aquestes gener cal anul·lar-la ja que està situada en una zona no permesa. La caixa anul·lada els cables queden a la vista, es protegeixen amb una caixa d'empalmaments estanca de superfície.

  Començo a descargolar els cargols de la porta d'aquestes caixes obsoletes en una d'elles, només amb obrir-observo el mateix error que en les caixes que hi ha normalitzades, no es respecten els colors de les fases. L'única pega que cal aquestes caixes subministren tensió a un altre costat del taller, amb la qual cosa he de marcar els cables, per saber quins són i no provocar cap error després. Veure fotos.

  Caixa obsoleta a substituir.

  Caixa a substituir oberta i on s'observa el cablejat de les fases en el circuit de potència és del mateix color (aquest es marró) quan hauria de ser (marró - negre - gris les fases).

   

  Col·locació de la caixa nova homologada.

  Col·locació i cablejat dels interruptors automàtics.

  Finalització instal·lació caixes noves homologades.


    Tornar