Projectes

Instal.lacions merchán

 • 13-02-2018. Esmena de defectes elèctrics desprès d'inspecció indústria (1)

  Esmena de deficiències observades durant inspecció periòdica, per part d'indústria.

  Després de la inspecció es troben les deficiències següents:

  QUADRE GENERAL

  .- Identificar circuits

  .- Circuit 32A/4P s'alimenta conductors de secció inferior a 6 mm.

  .- Pont d'alimentació a diferencial i ponts de diferencial a PIA 's agrupació 16 + 10 de secció insuficients connectats en sèrie.

  TALLER

  .- Caixes d'endolls taller i endolls sala de reunions desprotegits alimentats des PIA 32A/4p (Tots els endolls són de 16A).

  .- Alimentació lluminària dipòsit de gasoil amb conductor paral·lel.

  .- Cal protegir l'alimentació del compressor amb PIA adequat.

  .- Caixes d'endolls velles (obsoletes) substituir per noves i protegir-les adequadament.

  .- Revisar enllumenat d'emergència, no actua.

  El treball es realitzarà en varies etapes i a estones, per no entorpir en el traball del taller, en cas de tenir que deixar-los sense subministrament elèctric.

  Procedim i vam començar esmenant els defectes:

  Per protegir les 6 caixes d'endolls al taller, aquestes caixes estan compostes per 3 preses d'endoll tipus Shucko 2P + TTL i 1 base endoll 3P + TT tipus industrial.

  Per protegir aquestes caixes s'instal·len un interruptor automàtic 3P + N i un diferencial de 4P / 40A / 30mA.

  Obro la caixa d'endolls i el primer que observo amb gran sorpresa, és que les fases no estan difernciadas pels seus colors (marró - negre - gris) aquestes són totes de color marró.

  Jo com a tècnic que sóc i seguint la normativa vigent, faig els ponts entre aquests mecanismes respectat els seus colors.(Veure fotos)

  Caixa sense modificar ni instal·lar mecanismes.

  Començant a modificar la caixa, instal·lant i cablejant mecanismes.

  Connectant mecanismes de la caixa.

  Vista frontal amb la tapa col·locada.


    Tornar