Projectes

Instal.lacions merchán

 • 07-02-2018. Instal·lació punt de llum en vestíbul comunitat de propietaris.

  Col·locació punt de llum en vestíbul comunitat propietaris.

  Ja que el punt de llum, que hi ha actualment instal·lat al sostre, és de difícil accessibilitat per al canvi de la bombeta, ja que està a una alçada de 3.5 metres, s'ha decidit instal·lar un aplic a la paret dreta, a sobre de les bústies de correus, donat la seva facilitat per a poder realitzar les connexions elèctriques.

  Just en entrar a la finca i al davant tenim la centralització de comptadors i el quadre elèctric de la comunitat de propietaris.

  Perquè el cablejat quedi el més dissimulat possible s'opta per utilitzar canaleta color blanca de 10x16mm la qual es subjecta a la paret mitjançant adhesiu.

  S'opta per posar un plafó circular de 12W LED i temperatura de color 6500K (llum freda), aquesta potència equival a 100 W tenint en compte una bombeta incandescent.

  Dels 100W d'una bombeta incandescent només un 5% és potència lumínica la resta és calor que es desaprofita.

  Ubicació on s'instal·larà el punt de llum.

   

  Instal·lació canaleta i cablejat per al punt de llum.

   

   Instal·lació final del punt de llum un cop cablejat. 


    Tornar