Projectes

Instal.lacions merchán

 • 19-12-2017. Recuperació receptor TDT-SAT bloquejat

  Recuperació receptor combo TDT-SAT Mvision HD-270CN

  El sintonitzador està bloquejat, en la pantalla és visualitza F200, led botó standby blau i no continua el càrrega del firmware per funcionar.

  A més, no obeeix a les ordres, que s'envien amb el comandament a distància ni amb els botons que té al receptor frontal, el botó únic del qual és el de permanència en color blau, quan el funcionament normal és apagat o encès quan s'obté ordenes del mando a distancia.

  Donat que el problema, està que alguna dada del microprocessador estigui defectuós o corromput a causa d'alguna descarrega electrostàtica o electricitat estàtica. Procedim a actualitzar el firmware de nou, a través de la informació obtinguda de la web del fabricant.

  Per realitzar el procediment necessitem el següent programa i material:

  1.- Programar descàrrega HD-200 (per realitzar la càrrega del programari)

  2.- Arxiu ***. UAD (firmware sintonizador en qüestió)

  3.- Cable NULL Mòdem

  4.- Port sèrie o en el seu cas adaptador USB a RS-232 en cas d'ordinador portàtil.

  Per realitzar el procediment per a la càrrega, farem els següents passos:

  1.- Executarem el programa HD-200 de descàrrega.

  2.- Seleccionamos el port assignat al RS-232 i donarem un COM Connect. Nos deu salir COMx Connect X (fa referència al número del port).

  3.- Carregueu el firmware al programa.

  4.- Connectem el cable NULL Modem un extrem al receptor i l'altre al port sèrie de l'ordinador. 

  Com he utilitzat un ordinador portatil i no posseix port sèrie he utilitzat un adaptador USB a RS-232.

  5.- Encen el receptor i espera la càrrega es realitzi correctament. Una vegada que s'executi la càrrega, veurem que la barra anirà canviant de color, el indicador de percentatge anirà pujant fins al 100% i una vegada finalitzada la càrrega del firmware, posarà DONE (acabat en anglès).

  Una vegada realitzat tot el procediment, realitzem la sintonització dels canals de TDT i SAT (Astra 19.2ºE) comprovem el seu funcionament i domen per finalitzada la reparació.

  El cable NULL Modem té en els seus extrems el mateix connector DB-9 Famella, que el cable normal sèrie, però el seu cablejat intern en els connectors, és diferent.


    Tornar