Projectes

Instal.lacions merchán

 • 15-02-2017. Radiadors calefacció alguns no s'escalfen.

  Radiadors calefacció alguns no s'escalfen.

  Segons comenta la propietària de l'habitatge només li escalfa bé, el radiador del rebedor de la casa, el qual està compost per tres elements i el més allunyat de la resta de radiadors de la casa no escalfa cap.

  Al principi se sospita dels radiadors que no escalfen tenen aire al circuit.

  Per la qual cosa es procedeix a la seva purgat, de tots els que no escalfen només en la meitat d'ells surt aire per l'purgador manual en els altres surt aigua.

  Després d'això, els que no escalfaven comencen a escalfar. Però segueix havent-hi tres radiadors que no s'escalfen.

  Del circuit de radiadors que ja escalfa les conduccions hidràuliques van per sobre del sòcol de la paret, però en els tres últims radiadors que no escalfen les conduccions hidràuliques van per la part superior i d'aquí baixen cap sobre del sòcol, els que no escalfen són el situat a la cuina i els dos ubicats al menjador. A part d'aquests l'únic que escalfava inicialment que era el del rebedor no escalfa ara.

  El fet que fins i tot sense funcionar la bomba de recirculació, els radiadors s'escalfessin era per la diferència de temperatura de l'aigua. L'anomenat tema termofusió. Link wikipedia: es.wikipedia.org/wiki/Termosif%C3%B3n

  Donat això, començo a sospitar que la bomba de recirculació del sistema hidràulic del sistema de calefacció, no funciona i si ho fa no mou el cabal necessari d'aigua per arribar als punts més allunyats de la instal·lació.

  Després d'això, trec l'alimentació a la caldera, tanco les vàlvules que alimenten els radiadors i l'acumulador, per no buidar tot el circuit d'aigua, d'aquesta manera només buit d'aigua la caldera en si.

  Després de deixar la caldera sense aigua ni pressió, procedeixo a desmuntar la bomba de recirculació. Un cop desmuntat comprovo que està, clavada ja que no gira el rotor. La poso en vertical damunt d'unes rajoles de vorera i li dono un copet a l'eix del rotor, amb la qual cosa tinc lliure el rotor de l'estator.

  Imatge bomba recirculació.

  Lúbric el rotor i desbloqueig la turbina, ara ja gira. Faig girar diverses vegades aquest. Una vegada que gira perfectament la torno a muntar la bomba de recirculació.

  Vista interior bomba recirculació.

  Després d'això fico aigua a la caldera fins a aconseguir una pressió al circuit de 1.5 bar, obro les vàlvules del circuit de calefacció, de l'acumulador i li dono a l'alimentació.

  Pujo a l'habitatge i poso en el termòstat a una temperatura de 21º amb la qual cosa la caldera comença a funcionar. Espero un temps prudencial i vaig comprovant que tots els radiadors ja escalfen. En aquesta ocasió tots els radiadors ja escalfen fins i tot el més allunyat i gran que està ubicat al menjador.

  Feta les comprovacions pertinents es dóna per conclosa la reparació. 


    Tornar