Projectes

Instal.lacions merchán

 • 12-09-2016. Reparació grup pressió aigua potable, no funciona a vegades

  Reparació grup pressió aigua potable.

  Segons el client, em comenta que hi ha dies que no va el grup a pressió d'aigua potable no funciona.

  S'entén com a grup de pressió al conjunt de bomba d'aigua i pressòstat (mecanisme que controla l'encesa i apagat de la bomba).

  Atès que el pressòstat té un botó de TEST (botó color vemell, RESET), es procedeix a prémer i se sent la bomba que intenta arrencar. Es fa el mateix TEST obrint una aixeta fent el mateix problema que intenta arrencar. Atès que fent el TEST obrint l'aixeta intenta arrencar, es dóna per fet que el problema no està en el pressòstat.

  Atès que es tracta d'un motor monofàsic, aquest necessita de l'ajuda d'un condensador per a la seva arrencada. (Veure imatge)  Si el motor fos trifàsic no ho necessitaria.

   

  Procedeixo a realitzar les comprovacions necessaries:

  1.- Desconnecto l'equip de la xarxa elèctrica.

  2.- Obro la caixa de borns i connexions elèctriques, per desconnectar el condensador.

  3.- Creuo els 2 borns del condensador perquè es descarregui d'alguna tensió residual que pugui tenir.

  4.- Comprovo amb el capacímetre el valor del condensador, aquest m'indica un valor de 4,5uF quan en realitat hauria de marcar-me 10uF segons l'etiqueta d'aquest.

  5.- Atès que el condensador està defectuós es procedeix al canvi d'aquest per un de les mateixes característiques 10uF / 450V.

  6.- Procedeixo a la seva connexió, tapo la caixa de connexions i connecto el grup de pressió a la xarxa elèctrica.

  7.- Es comprova el seu funcionament, aquest cop arrenca a la primera. Es fa la prova diverses vegades. Amb la qual cosa es dóna per conclosa la reparació.

  Seguint el cable paral·lel de color color cap la part de darrere de la caixa de connexions del motor és el condensador. Aquest esta subjecte amb 2 brides de plàstic ja que el diàmetre és una mica inferior al del condensador avariat.

   


    Tornar