Projectes

Instal.lacions merchán

 • 07-09-2016. Reparació sistema omplert dipòsit aigua

  Reparació sistema omplert dipòsit aigua sota terra, encara que visible des de la superfície, ja que aquesta camuflat en forma de cisterna.

  El sistema d'ompliment del dipòsit, es realitza a través d'una electro vàlvula, que s'activa mitjançant una boia de nivell de l'aigua. (Veure imatge)

  En principi es dóna que funciona correctament, la boia de nivell ja que se sent el so del contacte en canviar aquest, però no activa la electro vàlvula.

  Procedeixo a comprovar que li arribi voltatge de 230V, a la bobina de l'electro vàlvula, aquests arriben perfectament, però no l'activa.

  Concloses totes les comprovacions es dedueix que l'avaria, està en la bobina de l'electro vàlvula que aquesta oberta. (Això vol dir que no hi ha continuïtat elèctrica i no em marca resistència elèctrica).

  Es procedeix a canviar la electro vàlvula per una de nova. Atès que és un mecanisme molt delicat a aquest se li instal·la a l'entrada un filtre de malla.

  Amb la instal·lació del filtre de malla, tindrem l'oportunitat d'evitar que entrin cossos estranys a la electrovàlvula que puguin perjudicar en el seu correcte funcionament i que tingui una vida útil més llarga.

  Conclosa la seva instal·lació es procedeix a comprovar el seu funcionament. Atès que l'interior del dipòsit accessible i s'observa la canonada d'entrada d'aigua que deixa caure un raig d'aigua a bona pressió i cabal.

  Comprovat el seu correcte funcionament es dóna per conclosa la reparació.  Donat, que a causa de la instal·lació del filtre, la electro vàlvula no es pot instal·lar en el seu allotjament original, aquesta s'ha d'instal·lar en un costat i s'ha acava la instal·lació hidràulica mitjançant maniguets d'unió flexibles. Es subjecta a la paret tot el conjunt de mecanismes mitjançant 2 grapes tancades.

  La instal·lació dels mecanismes utilitzats, només es pot fer en un sentit, marcat per la fletxa que porta serigrafiada cada mecanisme. Aquesta indica el sentit de circulació de l'aigua. El mecanisme que s'observa amb el cable de manguera de color negre és l'electro vàlvula i seguint el maniguet inferior és el filtre de malla. El buit que queda entre els dos maniguets, és l'antiga ubicació del mecanisme avariat.

  Imatge següent estat final de la reparació.

   


    Tornar