Actualitat

Instal.lacions merchán

 • Tornem a oferir servei tècnic, a partir del dia 11-05-2020, amb promoció.

  • 27 abril 2020
  Tornem a oferir servei tècnic, a partir del dia 11-05-2020, amb promoció.

  Tornem a oferir servei tècnic.

  L'empresa Instal·lacions Merchán, informa que, a partir del 11 de maig de l'any 2020, torna a oferir servei tècnic als seus clients.

   

  S'ofereixen els serveis tècnics, però que es detallen a continuació:

  1.- Reparació i manteniment d'instal·lacions elèctriques.

  2.- Reparació i manteniment d'instal·lacions de fontaneria, s'inclouen problems amb l'aigua calenta sanitàtia (escalfadors d'aigua a gas i termos elèctrics).

  3.- Reparació, manteniment i adaptació de les antenes individuals a causa de la implantació del 5G.

  4.- Reparació i manteniment d'antenes col·lectives. No s'inclouen adaptacions al segon divident digital, per la implantació 5G, mentres duri l'alerta sanitària.

  5.- Instal·lació, reposició, manteniment i reparació de porters automàtics. *****

  **** Només en instal·lacions de habitatges existents.

  També informa de la Promoció de retorn al treball, d'un descompte del 20% a la mà d'obra, fins que finalitzi l'any 2020.

  També informenque seguirem el protocol que s'adjunta en format PDF, per tal de garantir la seguretat dels nostres clients com del propi tècnic, que es desplaça a realitzar els treballs.

  Actualitzat a data del 21-05-2020. Seguirem informant.


    Protocol a seguir en les actuacions tècniques
    Tornar