Actualitat

Instal.lacions merchán

 • Tornem a oferir servei tècnic, a partir del dia 11-05-2020. Actualitzat a 20-06-2020.

  • 27 abril 2020
  Tornem a oferir servei tècnic, a partir del dia 11-05-2020. Actualitzat a 20-06-2020.

  Tornem a oferir servei tècnic.

  L'empresa Instal·lacions Merchán, informa que, a partir del 11 de maig de l'any 2020, torna a oferir servei tècnic als seus clients.

   

  S'ofereixen els serveis tècnics, però que es detallen a continuació:

  1.- Instal·lació, reparació i manteniment d'instal·lacions elèctriques.

  2.- Instal·lació, reparació i manteniment d'instal·lacions de fontaneria.

  3.- Instal·lació, reparació, manteniment d'antenes individuals de TV Terrestre, a causa de la implantació del 5G. ****

  4.- Instal·lació, reparació i manteniment d'antenes col·lectives. S'inclouen adaptacions al segon divident digital, per la implantació 5G. ****

  5.- Instal·lació, reposició, manteniment i reparació de porters automàtics.

  6.- Instal·lació, reparació i manteniment d'instal·lacions tèrmiques. Només calderesmixtes de calefacció i aigua calenta sanitària (termos elèctrics i escalfadors a gas)

  7.- Instal·lació, reparació i manteniment d'instal·lacions de gas.

  8.- Resintonització i reordenació dels canals en els equips, a causa de la liberalització de la banda dels 700MHz per la implantació del 5G. ****

  **** Es donarà una mica més de prioritat al tema del segon dividend digital ****

  També informen que seguirem el protocol que s'adjunta en format PDF, per tal de garantir la seguretat dels nostres clients com del propi tècnic, que es desplaça a realitzar els treballs.

  Seguirem informant.


    Protocol a seguir en les actuacions tècniques
    Tornar