Actualitat

Instal.lacions merchán

 • Consells de seguretat per a instal•lacions doméstiques de gas

  • 05 abril 2018
   Consells de seguretat per a instal•lacions doméstiques de gas

   Utilització adecuada del gas

  A la cuina, comproveu que la flama sigui blava, estable i silenciosa.

  Vigileu que la flama no s'apagui a causa de líquids vessats o corrent d'aire.

  Si la flama embruta la base de les cassoles és símptoma de mala combustió. Netegeu els cremadors de la cuina de gas amb productes no abrasius.

  En les estufes, comproveu que la flama sigui blava, estable i silenciosa. A la nit i quan marxeu de casa tanqueu la clau de pas de la bombona.

  Estat del tub flexible

  Comproveu el bon estat del regulador i del tub flexible, així com la caducitat que porten gravada.

  Les bombones han d'estar sempre en posició vertical.

  Sortida de fums i ventilació

  Mantingueu les reixetes de ventilació netes i no les obstruïu per permetre la ventilació cap a l'exterior.

  Modificacions

  Quan s'acabi la vida útil de la caldera, cal substituir-la per una de nova que compleixi amb la normativa vigent.

  Les modificacions en les instal·lacions o en els aparells de gas, les ha de fer una empresa instal·ladora registrada.

  Advertiments

  La persona propietària o usuària de la instal·lació és qui ha de demanar-ne la revisió.

  Si algú us ofereix fer-ne la revisió, abans de deixar entrar cap persona a casa vostra, demaneu-li primer el nom i/o categoria i consulteu si està inscrita al Registre d’Agents de la Seguretat a Catalunya .

  No és obligatori que signeu cap contracte de manteniment amb una empresa.

  Obligacions

  Cuines i escalfadors d'aigua

  .- Cada 5 anys, en les instal·lacions alimentades per bombones (butà/propà) i dipòsits a granel de GLP (propà), heu de demanar la revisisó de la instal·lació a una empresa instal·ladora.

  .-El manteniment i la reparació de les instal·lacions i aparells de gas només l'ha de fer una empresa instal·ladora de gas.

  .- Cal contractar empreses registrades. Les revisions les ha de fer una empresa instal·ladora de gas.

  Calderes de calefacció

  .- La persona propietàira o usuària de la caldera té l'obligació de demanar-ne el manteniment a una empresa mantenidora o instal·ladora.

  .- Si la caldera és de calefacció i aigua calenta sanitària, aquest manteniment s'ha de fer cada 2 anys en les calderes estanques i cada any en eles calderes atmosfèriques.

  Sempre

  .- Els a parells de gas s'han d'usar i mantenir d'acord amb el manual d'ús i manteniment de fabricació

  Per les revisions recordeu que

  .- Les empreses que realitzen aquestes revisions o manteniments han de lliurar al titular un certificat de l'actuació que hagin fet.

  .-Els preus de les revisions i manteniments són lliures.

  .-Convé demanar pressupost abans de fer-les.

  .-Exclusivament la companyia distribuïdora de gas qui us pot demanar entrar a casa vostra per fer la revisió periòdica obligatòria de la instal·lació.

  .-El cost d’aquesta revisió mai s’ha d’abonar en metàl·lic en el moment de la visita o inspecció. El cost d’aquesta revisió periòdica el pagareu en el proper rebut del gas.

  .-Les revisions periòdiques de les calderes també tenen caràcter obligatori.

  .-No confondre el contracte de manteniment, que és de caràcter voluntari, amb la inspecció periòdica de les calderes, té caràcter obligatori. Les ha de contractar el propietari del domicili amb l’instal·lador registrat que millor li convingui.

  .- Les revisions periòdiques només són obligatòries en el cas de calderes per a calefacció.


    Tornar