Actualitat

Instal.lacions merchán

 • Contractar personal no autoritzat per a la instal·lació de l'aire acondicionat a casa pot sortir molt car

  • 09 gener 2018
  Contractar personal no autoritzat per a la instal·lació de l'aire acondicionat a casa pot sortir molt car

  Info extreta dewww.elmundo.es/economia/vivienda/2017/09/20/59c27c91468aeb09088b45af.html

  Contractar personal no autoritzat per a la instal·lació de l'aire condicionat a casa pot sortir molt car

  El 80% de la població desconeix que les noves obligacions normatives imposen multes de fins a 20.000 euros per emprar de no professionals.  

  Des de fa anys, tant les autoritats comunitàries com espanyoles lluiten per controlar les emissions de gasos fluorats d'efecte hivernacle que, en gran part, procedeixen de la pròpia llar per l'acció dels equips d'aire condicionat, refrigeració i extintors d'incendis.

  No obstant això, des de l'Associació del Sector de les Instal·lacions i l'Energia (agremia) alerten del desconeixement que té encara l'usuari d'habitatge sobre la normativa vigent en relació amb la manipulació dels equips de climatització domèstics.

   "El 80% de la població desconeix les noves obligacions normatives que s'imposen als propis usuaris en el procés de compra d'un aparell o equip de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor que utilitzi gas fluorat, així com les sancions que pot posar l'Administració ", adverteix Immaculada Peiró, directora general d'agremia.

  En aquest sentit, el Reial Decret 115/2017, publicat el passat 18 de febrer al BOE, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i dels equips basats en els mateixos (refrigeració, aire condicionat i bombes de calor ), així com la certificació dels professionals que els utilitzen, estableix unes obligacions del comercialitzador i de l'usuari.

  Agremia recomana tenir en compte que el comercialitzador ha d'informar el comprador / usuari final de l'obligació que l'equip sigui instal·lat per una empresa instal·ladora habilitada.

  A més, aquesta associació recorda que, en el moment de la venda, el comercialitzador ha de lliurar al comprador / usuari final un document destinat a fer constar les seves pròpies dades, el de la instal·lació i l'empresa i persones habilitades que l'executen, que és obligatori que sigui remès a l'establiment per part de l'usuari degudament emplenat i signat per ell i per l'empresa instal·ladora habilitada que hagi executat la instal·lació en el termini màxim d'un any.

  "Tot i això", aclareix Peiró, "avui en dia ens trobem a l'espera que per part de l'Administració s'arbitren els procediments a través dels quals les empreses que venguin o subministrin equips de climatització a usuaris finals puguin complir amb l'esmentada obligació de comunicació ". Teòricament, aquests procediments haurien d'estar operatius a partir del 19 de febrer de 2018, data en la qual es complirà un any de l'entrada en vigor del nou Reial Decret.

  Des agremia s'incideix en què el comprador ha de conservar aquest document a disposició de l'Administració durant cinc anys.

  "L'incompliment d'aquestes obligacions, tant pel comercialitzador com per l'usuari, és susceptible de ser sancionat, i es pot imposar alguna de les sancions previstes en la Llei 34/2007 de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera, que, considerant la infracció com de caràcter lleu, poden arribar fins als 20.000 euros ", conclou la directora general de agremia.


    Tornar